Home / Showroom / Proven Exclusivity

Proven Exclusivity
ธุรกิจรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ใช้แล้ว สภาพดี หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในนาม "Proven Exclusivity" เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
เบนซ์พระราม 3 มีพร้อมสำหรับบริการลูกค้าทุกท่านสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเมอร์เซเดส-เบนซ์ใช้แล้ว ท่านสามารถมั่นใจ ได้ว่ารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายใต้โปรแกรม "Proven Exclusivity" ทุกคัน เป็นรถที่ถูก คัดสรรมาเป็นอย่างดี ผ่านการใช้งานน้อยกว่า 150,000 กิโลเมตร และมีอายุใช้งานไม่เกิน 8 ปี นอกจากนี้ รถในโครงการ "Proven Exclusivity" ทุกคันยังต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดกว่า 150 จุด ด้วยมาตรฐาน Multi point check ซึ่งรับรองได้ว่ารถเมอร์เซเดส-เบนซ์มือสองจะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ก่อนถึงมือลูกค้าเสมอสำหรับท่านที่ต้องการจะ Trade-In รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน ท่านก็สามารถนำรถมาให้ เบนซ์พระราม 3 ตรวจสอบ เพื่อเสนอราคาซื้อเข้าได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรม "Proven Exclusivity" สามารถเข้าไปยังเวปไซต์ www.benzproven.com ได้โดยตรง

 

 

 

Benz Praram 3 Co., Ltd. Mercedes-Benz Dealer for Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.
487 Rama 3 Rd., Bangklo, Bangkaolam, Bangkok 10120 Tel. : 02-491 8899 - Web Design by 1001click.