Sales Promotion

Sale Promotion The New C-Class

The New C-Class Never stop improving

ทดลองขับ The new C-Class plug-in hybrid เจเนอเรชั่นที่ 3 ที่มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Bodystyling และแอปพลิเคชั่น Mercedesme connect พร้อมรับของที่ระลึก ขวดน้ำเมอร์เซเดส-เบนซ์ฟรี! 8 - 12 ก.ค. 2562

The S-Class

Experiece the Real Splendid

Benz Praram 3 จัดกิจกรรมสัปดาห์ทดลองขับ ที่มาพร้อมการต้อนรับและการบริการระดับ 5 ดาว โดยมี highlight อยู่ที่ The E-Class Plug-in Hybrid และทดลองขับรุ่นอื่นๆมากกว่า 10 รุ่น พร้อมรับข้อเสนอและบริการที่ดีที่สุด . 14 - 31 พฤษภาคม 2019 เท่านั้น

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899