Home / Service / Workshop

เบนซ์ พระราม 3 มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน คือ "การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เป็นสำคัญ"การให้บริการที่ดี ต้องเกิดจากความพร้อมทั้งในแง่ของอาคารสถานที่ และบุคลากรที่คอยให้บริการแก่ท่าน ศูนย์บริการของเรา นับเป็นหนึ่งในศูนย์บริการมาตรฐาน ที่มีความพร้อมในการให้บริการที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างดีเยี่ยม ด้วยจำนวนช่องซ่อมทั้งสิ้น 24 ช่องซ่อม สามารถรองรับรถได้มากกว่า 800 คันต่อเดือน พร้อมเครื่องมือในการวิเคราะห์อาการที่ทันสมัย

ช่างเทคนิค ผู้มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง จากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

คลังอะไหล่ขนาดใหญ่

พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

บริเวณรับรองลูกค้าที่สะดวกสบาย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่านด้วย อาหาร เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Wifi internet

จากการเตรียมความพร้อมที่ดี สู่การเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่การรับรถของท่านตามกระบวนการ WP2010 เพื่อให้สามารถรับทราบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์อาการได้อย่างถี่ถ้วน การใช้ระบบ DMS (Dealer Management System) ในการบริหารจัดการ การทำงานภายในศูนย์บริการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการติดตามผลกับลูกค้าทุกท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเอาข้อเสนอแนะที่ได้มาทำการพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

Benz Praram 3 Co., Ltd. Mercedes-Benz Dealer for Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.
487 Rama 3 Rd., Bangklo, Bangkaolam, Bangkok 10120 Tel. : 02-491 8899 - Web Design by 1001click.