Mercedes-Benz Certified

สำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ใช้แล้ว ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่อยู่ในโครงการ "Mercedes-Benz Certified" ทุกคัน เป็นรถที่ถูก คัดสรรมาเป็นอย่างดี ผ่านการใช้งานน้อยกว่า 150,000 กิโลเมตร และมีอายุใช้งานไม่เกิน 8 ปี นอกจากนี้ รถในโครงการ "Mercedes-Benz Certified" ทุกคันยังต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดกว่า 150 จุด ด้วยมาตรฐาน Multi point check เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน สามารถเลือกเป็นเจ้าของได้อย่างหมดกังวล

Trade-In

สำหรับท่านที่ต้องการจะ Trade-In รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน
ก็สามารนำรถเข้ามาให้ที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราทำการตรวจสอบ เพื่อเสนอราคาซื้อเข้าได้เช่นกัน

detail รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรม "Mercedes-Benz Certified" สามารถเข้าไปยังเวปไซต์ www.benz-certified.com ได้โดยตรง

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899