Body & Paint Promotion

"เบนซ์พระราม 3 เราพร้อมดูแลรถที่คุณรัก"

บริการอย่างมั่นใจ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ เบนซ์พระราม 3 เราพร้อมดูแลรถที่คุณรัก ด้วยบริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดจาก Mercedes-Benz ประเทศไทย พร้อมให้บริการ

> งานประกันภัยเบี้ยห้าง
> งานประกันภัยเบี้ยอู่
> รถที่ไม่มีประกันภัยคุ้มครอง

หรือนัดหมายและใช้บริการรับ-ส่ง
โทร. 02-491-8899 ต่อ 4

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

พารถที่คุณรักมาให้เราดูแลกับบริการ Body and Paint ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

ที่ทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดจาก Mercedes-Benz ประเทศไทย กับเราที่ เบนซ์พระราม 3 พร้อมรับประกันงานซ่อม นาน 2 ปี

สอบถามหรือนัดหมายโทร. 02-491-8899 ต่อ 4

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เพราะทุกบริการเราใส่ใจในมาตรฐาน เบนซ์พระราม3

พร้อมให้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแบบครบวงจร หนึ่งในศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดจาก Mercedes-Benz ประเทศไทย

- ส่งเรื่องขออนุมัติเคลม ตั้งเรื่องเบิกได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
- ใช้อะไหล่แท้จาก Mercedes-Benz
- พร้อมรับประกันสีนาน 2 ปี

สอบถามหรือนัดหมายโทร. 02-491-8899 ต่อ 4

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899