News & Activities

เบนซ์พระราม3 มอบอะไหล่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ใหม่จำนวน 1,021 ชิ้น

19 พฤษภาคม 2564

เบนซ์พระราม3 มอบอะไหล่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ใหม่จำนวน 1,021 ชิ้น ให้กับสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของสถาบันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899