News & Activities

กิจกรรมวันแม่ 2566

05 สิงหาคม 2566

เบนซ์พระราม3 จัดกิจกรรมวันแม่ เรียนเชิญ คู่คุณแม่&คุณลูก ร่วมกิจกรรมสปา ณ Panpuri Wellness Message Gaysorn Wellness ชั้น 12 ในวันที่ 5 สิงคาคม ที่ผ่านมา

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899