News & Activities

Boon Tour Trip VI

03 กุมภาพันธ์ 2561

เบนซ์พระราม3 เชิญลูกค้ากว่า 100 ท่านร่วมทริปทำบุญประจำปี ล่องเรือตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทำบุญ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ, วัดปรมัยยิกาวาส, และวัดไผ่ล้อม โดยมีวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและธรรมเนียมความเชื่อของวัดต่างๆ, การทำสังฆทานหมู่ในวิหารของวัดเฉลิมพระเกียรติ, และการเดินเที่ยวตลาดระหว่างวัดปรมัยยิกาวาสและวัดไผ่ล้อม ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899