News & Activities

Bike Fitting with an Expert

16 กรกฏาคม 2561

Benz Praram3 มอบประสบการณ์สุด Exclusive สำหรับผู้รักจักรยานโดยเรียนเชิญลูกค้ากว่า 50 ท่าน ร่วมกิจกรรม Bike Fitting เพิ่มสมรรถนะการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญจากร้าน Sport Bicycle & Peloton ณ โชว์รูม เบนซ์พระราม3 ในช่วงวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2561

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899