News & Activities

Experiece the Real Splendid

17 พฤษภาคม 2562

Benz Praram 3 จัดกิจกรรมสัปดาห์ทดลองขับ ที่มาพร้อมการต้อนรับและการบริการระดับ 5 ดาว โดยมี highlight อยู่ที่ The E-Class Plug-in Hybrid และทดลองขับรุ่นอื่นๆมากกว่า 10 รุ่น พร้อมรับข้อเสนอและบริการที่ดีที่สุด . 14 - 31 พฤษภาคม 2019 เท่านั้น

 

 

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899