News & Activities

Boontour Trip 2020

18 มกราคม 2563

บริษัท เบนซ์พระราม3 เชิญลูกค้า 120 ท่านร่วมทริปทำบุญประจำปี 2563 ล่องเรือตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทำบุญ ณ วัดเทวราชกุญชร, วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี และศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว ณ ล้ง1919 โดยในครั้งนี้มีวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และธรรมเนียมความเชื่อต่างๆ รวมทั้งการพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สักทอง, นมัสการพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา และถวายสังฆทาน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ, ร่วมสักการะเจ้าแม่หม่าโจ้ว ณ ล้ง1919 อิ่มบุญ อิ่มใจในช่วงปีใหม่ และรับความสดใสก่อนเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899