News & Activities

มอบของขวัญวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านหมูสี

11 มกราคม 2563

บริษัท เบนซ์พระราม3 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับบรรดาเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา 

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899