News & Activities

After-Sales Retail Consulting

07 พฤศจิกายน 2562

เบนซ์พระราม3 ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตร After-Sales Retail Consulting เพื่อพัฒนาการบริการหลังการขาย ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขี้นในทุกๆ มิติ พร้อมรองรับกับเทคโนโลยี ใหม่ๆ ในการให้บริการ

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899