News & Activities

Service Clinic 2019 Meet the Flying Doctor เบนซ์พระราม3

28 ตุลาคม 2562

Service Clinic 2019 Meet the Flying Doctor เบนซ์พระราม3 จัดกิจกรรม บริการตรวจเช็ครถพร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รถ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ เยอรมนี Mr.Ashley Giles ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ เบนซ์พระราม3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความมั่นใจในการเลือก Mercedes-Benz เป็นแบรนด์คู่ใจ ให้กับลูกค้าหลังการขาย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ต.ค.- 1 พ.ย. 2019 ณ เบนซ์พระราม3

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899