News & Activities

Mercedes-Benz Trophy Pre-Qualified

11 มีนาคม 2562

Benz Praram3 และ Suanluang Autohaus ร่วมกันจัดการแข่งขัน Mercedes-Benz Trophy Pre-Qualified Round โดยเรียนเชิญลูกค้ากว่า 150 ท่านเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อหาผู้ผ่านเข้ารอบไปตีรอบ Qualified Round กับทาง Mercedes-Benz Thailand ต่อไป พร้อมกับกิจกรรมมากมายทั้งการจับฉลากและการทดลองขับ โดยการแข่งขันจัดขึ้น ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2019

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899