News & Activities

Boon Tour Trip VII

30 มกราคม 2562

เบนซ์พระราม3 เชิญลูกค้ากว่า 120 ท่านร่วมทริปทำบุญประจำปี ล่องเรือตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทำบุญ ณ วัดเทวราชกุญชร, วัดอรุณราชวราราม, และศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว ล้ง1919 โดยมีวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และธรรมเนียมความเชื่อของวัดต่างๆ และการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สักทอง, การทำสังฆทานหมู่ ในวิหารของวัดอรุณราชวราราม รวมถึงการชมศิลปะภาพวาดบนกำแพง ณ ล้ง1919 อิ่มบุญ และอิ่มใจในช่วงหลังปีใหม่ และรับความสดใสก่อนเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899