News & Activities

Service Clinic

25 ตุลาคม 2561

เบนซ์พระราม3 จัดกิจกรรม Service Clinic 2018 Meet the Flying Doctor บริการตรวจเช็ครถพร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รถ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ เยอรมนี Mr.Ashley Giles ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ เบนซ์พระราม3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความมั่นใจในการเลือก Mercedes-Benz เป็นแบรนด์คู่ใจ ให้กับลูกค้าหลังการขาย โดยยังมีกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพด้วยเครื่องตรวจสาร แคโรทีนอยด์ S3 (Biophotonic Scanner) พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 16-20 ตุลาคม 2018 ณ เบนซ์พระราม3

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899